Tekstgrootte: Voorkeuren

Bovenbeenamputatie

Tijdens de revalidatie zult u het woord transfemoraal regelmatig tegenkomen. Transfemorale beenamputatie betekent letterlijk: 'dwars door het femur' geamputeerd. Het femur is het Latijnse woord voor dijbeen. Het gaat hier dus om een bovenbeenamputatie.

Tijdens de revalidatie zult u opmerken dat niet iedereen dezelfde stomplengte heeft. De lengte van de stomp wordt bepaald door de chirurg. Deze maakt zijn keuze aan de hand van zijn expertise en ervaring.

Hiernaast leest u meer over de drie verschillende stadia waaruit uw revalidatie bestaat: de pre-prothesefase, prothesekeuze en prothesefase.

5
icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook