Tekstgrootte: Voorkeuren

Prothesekeuze

Bij een dubbele bovenbeenamputatie, is het de vraag of lopen haalbaar is. Tijdens de keuze van een prothese kunt u, als het lopen niet mogelijk is, kiezen voor protheses met een cosmetisch doeleinde. Zijn er voor u wel mogelijkheden om weer te gaan lopen en zijn uw beide stompen belastbaar genoeg, dan zult u in deze fase voorzichtig starten met de opbouw naar het lopen toe.Bespreek uw mogelijkheden met uw revalidatiearts.

Bij een dubbele beenamputatie waarbij het amputatieniveau op de knie of lager ligt, wordt in de prothesefase per been een gipsafdruk van de stomp gemaakt. Dit gebeurt op het moment dat de stompomvang constant is (en de wond geheeld). De gipsafdruk is een perfecte kopie van uw stomp. Vanuit de gipsafdruk wordt een tijdelijke oefenkoker gemaakt die de basis vormt van de eerste voorziening: uw oefen- of interimprothese.

Oefenprothese
Tijdens het oefenen met de oefenprothese, zal de omvang van uw stomp nog slinken. De ruimte die daardoor ontstaat in de koker wordt tijdelijk opgevuld, totdat u een nieuwe oefenkoker krijgt. Op het moment dat uw stomp weer een constante omvang heeft, wordt een definitieve koker aangemeten. Lees hier meer over onder protheses.

Tijdens het trainen met een prothese, zal u erg moeten wennen aan de druk die de koker geeft op de stomp. Geef tijdens het trainen duidelijk aan wat u ervaart. Dan kan de koker nog beter passend gemaakt worden.  

De prothesekeuze maakt u in overleg. Er zijn allerlei soorten prothesekokers en protheseonderdelen. Uw definitieve keuze is afhankelijk van u hulpvraag en de mogelijkheden die u heeft.  

5
icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook