Tekstgrootte: Voorkeuren

Mobiliteit

Mobiliteit is in de revalidatie een breed begrip. Met mobiliteit bedoelen we alle dagelijkse handelingen die betrekking hebben op het verplaatsen of verplaatst worden van uw eigen lichaam. Hierbij kunt u denken aan het van lig naar zit komen tot aan hardlopen in een atletiek wedstrijd. Maar ook de beweeglijkheid van gewrichten valt onder het begrip mobiliteit.

Transfers
Omdat een amputatie een behoorlijke ingreep is met gevolgen voor de veiligheid van diverse dagelijkse activiteiten, zal er in het begin veel geoefend worden met de verschillende transfers. Transfer betekent letterlijk 'verplaatsen'.

Andere activiteiten
Naast transfers worden ook algemene activiteiten, huishoudelijke activiteiten en het uitvoeren van hobby’s bekeken en zo nodig geoefend. Daarnaast word er, afhankelijk van de behoefte van de patiënt gekeken naar de mogelijkheid om het werk te hervatten. 

Tijdens het begin van de revalidatie zal de nadruk worden gelegd op het veilig en zelfstandig bewegen in de thuissituatie. U gaat praktisch trainen en er wordt gekeken naar uw persoonlijke mogelijkheden en wensen binnen het revalidatieproces.

Klik hiernaast voor aanvullende informatie over uw mobiliteit, onderverdeeld in de volgende activiteiten: zitten, staan, lopen, rolstoelrijden, transfers, autorijden, fietsen, zwemmen, trainen, koken, werken en tuinieren.

2
icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook