Tekstgrootte: Voorkeuren

Arbeidsdeskundige

Arbeidsre-integratie
Werk vormt voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun leven. Wanneer er door ziekte of een ongeval veranderingen ontstaan in het functioneren van mensen, kan werk of een terugkeer in eigen werk minder vanzelfsprekend zijn. De arbeidsdeskundige van de afdeling Zintens van Klimmendaal kan u ondersteunen in het proces van arbeidsre-integratie. Van onderzoek naar uw huidige functioneren en de (terugkeer)mogelijkheden in werk, tot begeleiding op uw werkplek zelf.

Uw mogelijkheden
Een belangrijke taak van Zintens is het onderzoek naar uw arbeidsmogelijkheden. Dat gebeurt in een Assessment Arbeid. Dit is een praktijkgericht onderzoek naar uw huidige mogelijkheden en beperkingen op het gebied van werk. Het doel van het assessment is om u en alle andere betrokkenen duidelijkheid te verschaffen over wie u op dit moment bent op het gebied van werk en welke factoren hierbij een rol spelen in uw huidige functioneren.

Heeft u vragen over werk en inkomen? Raadpleeg dan uw behandelteam, met name uw ergotherapeut en maatschappelijk werkende. Zij kunnen u zonodig en op het juiste moment doorverwijzen naar Zintens Werkt. Wanneer u verwezen wordt naar de afdeling Zintens Werkt vanuit uw behandelteam, gaat uw contactpersoon van Zintens Werkt onderdeel uitmaken van het totale behandelteam.

Bekostiging
Een deel van deze ondersteuningsmogelijkheden vormen onderdeel van uw totale revalidatiebehandeling bij Klimmendaal, en worden door de zorgverzekeraar gefinancierd. Wanneer er nog behoefte is aan vervolgbegeleiding na de behandeling, is uw werkgever of uitkerende instantie hiervoor verantwoordelijk, zowel financieel als inhoudelijk.

Voor meer informatie over arbeidsrevalidatie kunt u de website van Zintens, of onze arbeidsrevalidatie folder raadplegen.

6
icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook