Tekstgrootte: Voorkeuren

Ergotherapeut

De ergotherapeut stelt u in staat weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren in uw eigen leef-, woon- en werkomgeving. De behandeling is erop gericht om concrete, alledaagse handelingen mogelijk te maken. En dan met name die activiteiten die voor u belangrijk zijn.

Dagelijkse handelingen kunnen belemmerd worden door problemen met bewegen, organiseren, waarnemen of het onthouden van zaken. De ergotherapeut begeleidt u in het opnieuw aanleren van deze handelingen, eventueel op een andere manier dan eerst.

Soms is het nodig hiervoor hulpmiddelen of aanpassingen te leren gebruiken. De ergotherapeut adviseert bij de keuze van (rol)stoelen, woningaanpassingen en andere voorzieningen. De ergotherapeut kan ook bij u thuis komen voor specifieke adviezen afgestemd op uw woonruimte.

1
icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook