Tekstgrootte: Voorkeuren

Revalidatiearts

De revalidatiearts heeft als medisch specialist de leiding over het behandelteam en de coördinatie van de behandelactiviteiten. U heeft allereerst een consult met hem/haar. De revalidatiearts bepaalt of klinische danwel poliklinische revalidatiebehandeling geïndiceerd is.

Al naar gelang de bevindingen van de revalidatiearts worden een multidisciplinair team samengesteld, dat uit verschillende behandelaars bestaat:

  • paramedisch (ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, manueel therapie, haptonomie),
  • psychosociaal (psycholoog, orthopedagoog, maatschappelijk werker), bewegingsagoog, verplegend en verzorgend personeel,
  • revalidatietechnisch (orthopedisch instrumentmaker, orthopedisch schoenmaker, rolstoeltechnicus).

Het team stelt, in overleg met u het behandelplan samen. Vaak verricht een arts-assistent of revalidatiearts in opleiding voor de revalidatiearts een deel van de werkzaamheden.

6
icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook